Úvod   >   Daň z příjmů

Daň z příjmů

Každý daňový poplatník, tedy podnikatel i zaměstnanec, je povinen podat daňové přiznání, případně přehledy České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně.

  • K zdanitelným příjmům si může uplatnit výdaje (nebo výdaje procentem dle druhu vykonávané činnosti platí pro OSVČ)
  • Vypočtenou daň je možné dále snížit příslušnými slevami na dani

Z příjmů z podnikatelské činnosti je nutné platit sociální a zdravotní pojištění.

Zálohy na pojištění se však v prvním roce podnikání týkají pouze OSVČ hlavních. OSVČ vedlejší (např. zaměstnanci, studenti, matky na rodičovské) do podání přehledů o příjmech a výdajích zálohy platit nemusí. Poté se doplatek pojistného i případné zálohy pro další období odvíjí od výše výdělku.

Platba zdravotního pojistného se týká všech občanů ČR, s výjimkou osob, za které je plátcem pojistného stát. Těmi jsou například studenti středních a vysokých škol.

důležité odkazy

Kontaktujte nás

Athleta s.r.o.

Heřmánková 321
Jesenice-Osnice 252 42

E-mail: ucto@mlckovsky.cz
Tel.: 720 141 552