Úvod   >   Minimální mzda

Minimální mzda v roce 2018

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

V případě dohod se však hovoří pouze o minimální hodinové mzdě, nikoli o měsíční mzdě.

  • minimální mzda v roce 2018 je 12.200,-Kč
  • hodinová mzda 73,20Kč

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou navíc chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd mzdou zaručenou.

Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy.

Pro zaměstnavatele tak není závazná pouze minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené. A ta roste s každým zvýšením mzdy minimální.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin. Podrobněji k zařazení do jednotlivých skupin v příloze nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě.

skupina / mzda

1.

12.200,-Kč
2. 13.500,-Kč
3. 14.900,-Kč
4. 16.400,-Kč
5. 18.100,-Kč
6. 20.000,-Kč
7. 22.100,-Kč
8. 24.400,-Kč

důležité odkazy

Kontaktujte nás

Athleta s.r.o.

Heřmánková 321
Jesenice-Osnice 252 42

E-mail: ucto@mlckovsky.cz
Tel.: 720 141 552