Úvod   >   Naše služby

Naše služby

Naše služby:

 • Vaše účetnictví vedeme u nás (v našem účetním systému – POHODA nebo docházíme k vám a pracujeme ve vašem informačním systému (MONEY, PREMIER a další).
 • Na přání klienta vedeme účetnictví „online“, kdy klient má možnost sledovat průběh účetních prací, vytvářet či tisknout sestavy nebo zadávat prvotní doklady prostřednictvím svých pracovníků.
 • Doklady přebíráme na dohodnutém místě a v dohodnutém čase.
 • Zpracujeme vaše doklady a budeme vést veškeré účetní knihy a evidence (účetní deník, knihy analytické evidence, atp.).
 • Zpracujeme doklady pro účely sestavení daňového přznání k dani z příjmu právnických osob.
 • Zpracujeme veškerá daňová přiznání, hlášení a vyúčtování pro příslušné úřady.
 • Budeme vás informovat o všech důležitých záležitostech (např. platbách, termínech, atp.)
 • Problémy s úřady (místní šetření, vytýkací řízení) vyřešíme za vás.
 • zpracování jednotlivých daňových přiznání (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitostí a nabytí nemovitostí, spotřební daně),
 • můžeme vás zastupovat při jednání se správcem daně na základě plné moci (toto je také součástí služeb při poskytování účetních služeb),
 • zaregistrujeme vás ke všem potřebným daním a dohlédneme, abyste plnili veškeré administrativní povinnosti
 • Na základě vámi předávaných podkladů zpracujeme v dohodnutém termínu mzdy.
 • Budeme vést veškeré povinné evidence a agendy (např. evidenční listy důchodového pojištění).
 • Budeme komunikovat s úřady v rámci běžného styku (např. přihlašování či odhlašování zaměstnanců).
 • Zpracujeme a předáme veškerá přiznání a vyúčtování na příslušné úřady.

Ceny služeb jsou účtovány dle počtu dokladů a úkonů, více se informujte telefonicky.

důležité odkazy

Kontaktujte nás

Athleta s.r.o.

Heřmánková 321
Jesenice-Osnice 252 42

E-mail: ucto@mlckovsky.cz
Tel.: 720 141 552