Úvod   >   Plátce DPH

Plátce DPH

Plátcem DPH se lze stát dobrovolně nebo povinně.

Povinně se plátcem DPH stane osoba uskutečňující ekonomickou činnost:

  • překročením obratu 1 milion Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců
  • členstvím ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH
  • nabytím majetku privatizací nebo prodejem podniku
  • pokračováním v činnosti po zemřelém plátci

Při splnění určitých podmínek se podnikatel nemusí stát plátcem, nýbrž jen identifikovanou osobou. Podmínky upravuje § 6h zákona o DPH.

Rozdíl mezi plátcem a neplátcem daně nespočívá jen v možnosti nároku nebo naopak povinnosti daň odvést. Plátce DPH musí vést evidenci k DPH, a to v takovém členění, aby byl schopen kdykoliv svůj nárok nebo naopak povinnost odvodu DPH prokázat.

důležité odkazy

Kontaktujte nás

Athleta s.r.o.

Heřmánková 321
Jesenice-Osnice 252 42

E-mail: ucto@mlckovsky.cz
Tel.: 720 141 552