Odčitatelné položky

Dary 2% ze základu daně (min. 1.000Kč, max. 15% za základu daně)

Spoření na penzi max 24.000Kč

Životní pojištění max 24.000Kč

Úroky max. 300.000Kč

Vzdělávání max. 10.000Kč (Lidé se zdrav. postižením max. 13-15.000Kč)

Slevy na dani

Sleva na poplatníka 24.840Kč

Sleva na dítě (1.dítě 15.204Kč – 2.dítě 19.404Kč – 3.dítě a další 24.204Kč)

Sleva na vyživovanou manželku / manžela 24.840Kč

Sleva na studenta 4.020Kč

Sleva na školku – školkovné 13.350Kč měsíčně

Sleva na důchodce

Sleva na invaliditu