Odčitatelné položky

Dary 2% ze základu daně (min. 1.000Kč, max. 15% za základu daně)

Spoření na penzi max 24.000Kč

Životní pojištění max 24.000Kč

Úroky max. 300.000Kč

Vzdělávání max. 10.000Kč (Lidé se zdrav. postižením max. 13-15.000Kč)