Účtová třída 1 – Zásoby

 • 11 – Materiál
  • 111- Pořízení materiálu
  • 112 – Materiál na skladě
  • 119 Materiál na cestě
 • 12 – Zásoby vlastní činnosti
  • 121 – Nedokončená výroba
  • 122 – Polotovary
  • 123 – Výrobky
  • 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
 • 13 – Zboží
  • 131 – Pořízení zboží
  • 132 – Zboží na skladě a v prodejnách
  • 139 – Zboží na cestě